Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 14 octombrie 2015 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președinției
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 4.Urări de bun venit
 5.Verificarea prerogativelor: a se vedea procesul-verbal
 6.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 8.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 9.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 10.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 11.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Pregătirea reuniunii Consiliului European (15-16 octombrie 2015) (dezbatere)
 14.Către un nou acord internațional privind schimbările climatice preconizat a fi semnat la Paris (dezbatere)
 15.Votare
  15.1.Accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope) (vot)
  15.2.Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015: Resurse proprii, fonduri fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vot)
  15.3.Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vot)
  15.4.Proiectul de buget rectificativ nr.7/2015 – Gestionarea crizei refugiaților: adoptarea imediată de măsuri bugetare în temeiul agendei europene privind migrația (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vot)
  15.5.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Béla Kovács (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka) (vot)
  15.6.Desemnarea directorului executiv al FEIS (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (vot)
  15.7.Desemnarea directorului executiv adjunct al FEIS (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (vot)
  15.8.Către un nou acord internațional privind schimbările climatice preconizat a fi semnat la Paris (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux) (vot)
 16.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 17.Consecințe ale hotărârii Curții Europene de Justiție de invalidare a deciziei privind „sfera de siguranță” a SUA (dezbatere)
 18.Situaţia din Ucraina (dezbatere)
 19.Antisemitismul, islamofobia și discursurile de incitare la ură în Europa (dezbatere)
 20.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Explicații privind votul
  21.1.Accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope)
  21.2.Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015: Resurse proprii, fonduri fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.3.Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.4.Proiectul de buget rectificativ nr.7/2015 – Gestionarea crizei refugiaților: adoptarea imediată de măsuri bugetare în temeiul agendei europene privind migrația (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.5.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Béla Kovács (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  21.6.Desemnarea directorului executiv adjunct al FEIS (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.7.Desemnarea directorului executiv al FEIS (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.8.Un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 22.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 23.Calendarul următoarelor şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1831 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (6390 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate