Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 14 oktober 2015 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Välkomsthälsning
 5.Valprövning: se protokollet
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Inkomna dokument: se protokollet
 8.Anslagsöverföringar: se protokollet
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 12.Arbetsplan
 13.Förberedelse av Europeiska rådets möte (15–16 oktober 2015) (debatt)
 14.Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (debatt)
 15.Omröstning
  15.1.Åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaterna och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope) (omröstning)
  15.2.Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2015 års allmänna budget – Egna medel: unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder – Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  15.3.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  15.4.Förslag till ändringsbudget nr 7/2015: Hantera flyktingkrisen: omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  15.5.Begäran om upphävande av Béla Kovács parlamentariska immunitet (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  15.6.Utnämning av verkställande direktör för Efsi (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (omröstning)
  15.7.Utnämning av biträdande verkställande direktören för Efsi (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (omröstning)
  15.8.Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux) (omröstning)
 16.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 17.Konsekvenser av domstolens dom om ogiltigförklarande av det amerikanska Safe Harbour-beslutet (debatt)
 18.Situationen i Ukraina (debatt)
 19.Antisemitism, islamofobi och hatpropaganda i Europa (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Röstförklaringar
  21.1.Åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaterna och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope)
  21.2.Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2015 års allmänna budget – Egna medel: unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder – Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.3.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.4.Förslag till ändringsbudget nr 7/2015: Hantera flyktingkrisen: omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.5.Begäran om upphävande av Béla Kovács parlamentariska immunitet (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  21.6.Utnämning av biträdande verkställande direktören för Efsi (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.7.Utnämning av verkställande direktör för Efsi (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.8.Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 22.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 23.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1831 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (6390 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy