Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 26. oktober 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 6.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 8.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 10.Modtagne dokumenter: se protokollen
 11.Arbejdsplan
 12.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet - Aftale mellem EU og Schweiz om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti - Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger: ophævelse af rentebeskatningsdirektivet (forhandling)
 13.Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer (forhandling)
 14.Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf (forhandling)
 15.Det europæiske borgerinitiativ (forhandling)
 16.Ebola-krisen: Den lære, der må drages på lang sigt (forhandling)
 17.Meddelelse fra formanden
 18.Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis - Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) - Decharge 2013: Fællesforetagendet ENIAC - Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (532 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2322 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik