Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 9.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας - Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών - Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις: κατάργηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις (συζήτηση)
 13.Οργανωμένα ταξίδια και συνδεόμενοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί (συζήτηση)
 14.Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (συζήτηση)
 16.Η κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου (συζήτηση)
 17.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 18.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS - Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) - Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC - Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (532 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2322 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου