Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 26 oktober 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van het voorzitterschap
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 6.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 8.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 10.Ingekomen stukken: zie notulen
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied - Overeenkomst tussen de EG en Zwitserland betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen - Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling: intrekking van de spaarrichtlijn (debat)
 13.Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen (debat)
 14.Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing (debat)
 15.Europees burgerinitiatief (debat)
 16.De ebolacrisis: lessen voor de lange termijn (debat)
 17.Mededeling van de Voorzitter
 18.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis - Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) - Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac - Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (debat)
 19.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (532 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2322 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid