Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 27 октомври 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги (разискване)
 3.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 15 октомври 2015 г., по-специално относно финансирането от международни фондове, както и от заседанието на ръководителите от 25 октомври 2015 г. относно маршрута през Западните Балкани, и подготовка за срещата на високо равнище във Валета на 11 и 12 ноември 2015 г. (разискване)
 4.Измерване на емисиите в автомобилния сектор (внесени предложения за резолюция)
 5.Време за гласуване
  5.1.Обща селскостопанска политика: отмяна на остарели актове (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski) (гласуване)
  5.2.Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod) (гласуване)
  5.3.Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato) (гласуване)
  5.4.Атоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová) (гласуване)
  5.5.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová) (гласуване)
  5.6.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová) (гласуване)
  5.7.Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen) (гласуване)
  5.8.Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera) (гласуване)
  5.9.Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (гласуване)
  5.10.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (A8-0306/2015 - Markus Ferber) (гласуване)
  5.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  5.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  5.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  5.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  5.15.Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план (A8-0281/2015 - Charles Goerens) (гласуване)
  5.16.Измерване на емисиите в автомобилния сектор (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Обща селскостопанска политика: отмяна на остарели актове (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2.Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod)
  6.3.Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato)
  6.4.Атоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.5.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.6.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.7.Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen)
  6.8.Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera)
  6.9.Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  6.10.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  6.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.15.Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  6.16.Измерване на емисиите в автомобилния сектор (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Работна програма на Комисията за 2016 г. (разискване)
 10.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели (разискване)
 11.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Положението в Израел и Палестина (разискване)
 13.Положението в Южен Судан (разискване)
 14.Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море - Политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ - Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление - Към опростяване и постигане на резултати в областта на политиката на сближаване за периода 2014 - 2020 г. (разискване)
 15.Състав на политическите групи: вж. протокола
 16.Реформа на избирателното право в ЕС (разискване)
 17.Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (4114 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (13315 kb)
Правна информация - Политика за поверителност