Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 27. října 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Jednotný evropský trh elektronických komunikací (rozprava)
 3.Závěry zasedání Evropské rady ze dne 15. října 2015, zejména financování mezinárodních fondů, a ze schůzky vedoucích představitelů ze dne 25. října 2015 o západobalkánské cestě a příprava vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11. a 12. listopadu 2015 (rozprava)
 4.Měření emisí v automobilovém odvětví (předložené návrhy usnesení)
 5.Hlasování
  5.1.Společná zemědělská politika: zrušení zastaralých aktů (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski) (hlasování)
  5.2.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod) (hlasování)
  5.3.Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb: zrušení směrnice o zdanění příjmů z úspor (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato) (hlasování)
  5.4.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů se Švédskem (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová) (hlasování)
  5.5.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Belgii (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová) (hlasování)
  5.6.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů s Polskem (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová) (hlasování)
  5.7.Souborné cestovní služby a spojené cestovní služby (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen) (hlasování)
  5.8.Jednotný evropský trh elektronických komunikací (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera) (hlasování)
  5.9.Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (hlasování)
  5.10.Povinná automatická výměna informací v oblasti daní (A8-0306/2015 - Markus Ferber) (hlasování)
  5.11.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  5.12.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  5.13.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  5.14.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  5.15.Krize vyvolaná virem Ebola: dlouhodobé poučení (A8-0281/2015 - Charles Goerens) (hlasování)
  5.16.Měření emisí v automobilovém odvětví (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Společná zemědělská politika: zrušení zastaralých aktů (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod)
  6.3.Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb: zrušení směrnice o zdanění příjmů z úspor (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato)
  6.4.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů se Švédskem (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.5.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Belgii (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.6.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů s Polskem (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.7.Souborné cestovní služby a spojené cestovní služby (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen)
  6.8.Jednotný evropský trh elektronických komunikací (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera)
  6.9.Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  6.10.Povinná automatická výměna informací v oblasti daní (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  6.11.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.12.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.13.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.14.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.15.Krize vyvolaná virem Ebola: dlouhodobé poučení (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  6.16.Měření emisí v automobilovém odvětví (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Pracovní program Komise na rok 2016 (rozprava)
 10.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly (rozprava)
 11.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 12.Situace v Izraeli a Palestině (rozprava)
 13.Situace v Jižním Súdánu (rozprava)
 14.Strategie EU pro jadranský a jónský region – Politika soudržnosti a přezkum strategie Evropa 2020 – Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí – Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014-2020 (rozprava)
 15.Členství v politických skupinách: viz zápis
 16.Reforma volebního práva Evropské unie (rozprava)
 17.Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (4114 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (13315 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí