Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών (συζήτηση)
 3.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2015, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση διεθνών ταμείων, και της συνεδρίασης ηγετών για τις μεταναστευτικές ροές μέσω των Δυτικών Βαλκανίων, της 25ης Οκτωβρίου 2015, καθώς και προετοιμασία της διάσκεψης της Βαλέτας, της 11ης και 12ης Νοεμβρίου 2015 (συζήτηση)
 4.Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Κοινή Αγροτική Πολιτική: κατάργηση πεπαλαιωμένων πράξεων (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski) (ψηφοφορία)
  5.2.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod) (ψηφοφορία)
  5.3.Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις: κατάργηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato) (ψηφοφορία)
  5.4.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová) (ψηφοφορία)
  5.5.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Βέλγιο (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová) (ψηφοφορία)
  5.6.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πολωνία (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová) (ψηφοφορία)
  5.7.Οργανωμένα ταξίδια και συνδεόμενοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen) (ψηφοφορία)
  5.8.Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera) (ψηφοφορία)
  5.9.Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (ψηφοφορία)
  5.10.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (A8-0306/2015 - Markus Ferber) (ψηφοφορία)
  5.11.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  5.12.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  5.13.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  5.14.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  5.15.Η κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου (A8-0281/2015 - Charles Goerens) (ψηφοφορία)
  5.16.Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Κοινή Αγροτική Πολιτική: κατάργηση πεπαλαιωμένων πράξεων (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod)
  6.3.Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις: κατάργηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato)
  6.4.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.5.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Βέλγιο (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.6.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πολωνία (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.7.Οργανωμένα ταξίδια και συνδεόμενοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen)
  6.8.Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera)
  6.9.Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  6.10.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  6.11.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.12.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.13.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.14.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.15.Η κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  6.16.Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (συζήτηση)
 10.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 11.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (συζήτηση)
 14.Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους - Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» - Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση - Απλούστευση και προσανατολισμός στις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για τα έτη 2014-2020 (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 17.Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4114 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (13315 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου