Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Euroopa elektroonilise side ühtne turg (arutelu)
 3.Euroopa Ülemkogu 15. oktoobri 2015. aasta kohtumise järeldused, eelkõige seoses rahvusvaheliste fondide rahastamisega, juhtide 25. oktoobri 2015. aasta kohtumise järeldused Lääne-Balkani marsruudi kohta ning ettevalmistused Valletta tippkohtumiseks 11. ja 12. novembril 2015 (arutelu)
 4.Heitkoguste mõõtmine autotööstuses (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Hääletused
  5.1.Ühine põllumajanduspoliitika: aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamine (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski) (hääletus)
  5.2.ELi ja Šveitsi vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod) (hääletus)
  5.3.Hoiuste intresside maksustamine ja hoiuste direktiivi kehtetuks tunnistamine (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato) (hääletus)
  5.4.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Rootsiga (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová) (hääletus)
  5.5.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Belgiaga (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová) (hääletus)
  5.6.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Poolaga (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová) (hääletus)
  5.7.Pakettreisid ja seotud reisikorraldusteenused (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen) (hääletus)
  5.8.Euroopa elektroonilise side ühtne turg (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera) (hääletus)
  5.9.Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal moel kohtlemiseks või karistamiseks (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (hääletus)
  5.10.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas (A8-0306/2015 - Markus Ferber) (hääletus)
  5.11.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  5.12.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  5.13.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  5.14.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  5.15.Ebola kriis: õppetunnid pikemas perspektiivis (A8-0281/2015 - Charles Goerens) (hääletus)
  5.16.Heitkoguste mõõtmine autotööstuses (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Ühine põllumajanduspoliitika: aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamine (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2.ELi ja Šveitsi vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod)
  6.3.Hoiuste intresside maksustamine ja hoiuste direktiivi kehtetuks tunnistamine (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato)
  6.4.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Rootsiga (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.5.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Belgiaga (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.6.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Poolaga (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.7.Pakettreisid ja seotud reisikorraldusteenused (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen)
  6.8.Euroopa elektroonilise side ühtne turg (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera)
  6.9.Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal moel kohtlemiseks või karistamiseks (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  6.10.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  6.11.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.12.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.13.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.14.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.15.Ebola kriis: õppetunnid pikemas perspektiivis (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  6.16.Heitkoguste mõõtmine autotööstuses (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Komisjoni 2016. aasta tööprogramm (arutelu)
 10.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)
 11.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 12.Olukord Iisraelis ja Palestiinas (arutelu)
 13.Olukord Lõuna-Sudaanis (arutelu)
 14.ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia - Ühtekuuluvuspoliitika ja strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamine - Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning usaldusväärne majandusjuhtimine - 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamine ja tulemuslikkuse tõstmine (arutelu)
 15.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 16.Valimisi käsitleva ELi õiguse reformimine (arutelu)
 17.Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4114 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (13315 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika