Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 27. lokakuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat (keskustelu)
 3.Eurooppa-neuvoston päätelmät 15. lokakuuta 2015 pidetystä kokouksesta, erityisesti kansainvälisten rahastojen rahoittamisesta, sekä Länsi-Balkanin reittiä käsittelevän korkean tason kokouksen päätelmät 25. lokakuuta 2015 pidetystä kokouksesta ja 11.-12. marraskuuta 2015 pidettävän Vallettan huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 4.Autoalan päästömittaukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Äänestykset
  5.1.Yhteinen maatalouspolitiikka: vanhentuneiden säädösten kumoaminen (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski) (äänestys)
  5.2.Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus tilejä koskevasta automaattisesta tiedonvaihdosta (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod) (äänestys)
  5.3.Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus: säästödirektiivin kumoaminen (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato) (äänestys)
  5.4.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Ruotsin kanssa (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová) (äänestys)
  5.5.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Belgian kanssa (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová) (äänestys)
  5.6.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Puolan kanssa (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová) (äänestys)
  5.7.Matkapaketit ja yhdistetyt matkajärjestelyt (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen) (äänestys)
  5.8.Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera) (äänestys)
  5.9.Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (äänestys)
  5.10.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla (A8-0306/2015 - Markus Ferber) (äänestys)
  5.11.Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  5.12.Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  5.13.Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  5.14.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  5.15.Ebolakriisi: opetukset pitkällä aikavälillä (A8-0281/2015 - Charles Goerens) (äänestys)
  5.16.Autoalan päästömittaukset (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Yhteinen maatalouspolitiikka: vanhentuneiden säädösten kumoaminen (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2.Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus tilejä koskevasta automaattisesta tiedonvaihdosta (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod)
  6.3.Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus: säästödirektiivin kumoaminen (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato)
  6.4.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Ruotsin kanssa (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.5.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Belgian kanssa (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.6.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Puolan kanssa (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.7.Matkapaketit ja yhdistetyt matkajärjestelyt (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen)
  6.8.Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera)
  6.9.Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  6.10.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  6.11.Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.12.Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.13.Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.14.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.15.Ebolakriisi: opetukset pitkällä aikavälillä (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  6.16.Autoalan päästömittaukset (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Komission työohjelma 2016 (keskustelu)
 10.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat (keskustelu)
 11.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 12.Israelin ja Palestiinan tilanne (keskustelu)
 13.Etelä-Sudanin tilanne (keskustelu)
 14.EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren alueelle - Koheesiopolitiikka ja Eurooppa 2020 -strategian arviointi - Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta - Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014-2020 (keskustelu)
 15.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen (keskustelu)
 17.Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4114 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (13315 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö