Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2015. gada 27. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus (debates)
 3.Eiropadomes 2015. gada 15. oktobra sanāksmes secinājumi, jo īpaši par starptautisko fondu finansēšanu, valstu un valdību vadītāju 2015. gada 25. oktobra sanāksmes secinājumi par Rietumbalkānu migrācijas maršrutu un gatavošanās augstākā līmeņa sanāksmei Valetā 2015. gada 11. un 12. novembrī (debates)
 4.Emisiju mērījumi autobūves nozarē (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Kopējā lauksaimniecības politika — novecojušu tiesību aktu atcelšana (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski) (balsošana)
  5.2.ES un Šveices nolīgums par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod) (balsošana)
  5.3.Nodokļu uzlikšana no uzkrājumiem gūtiem procentu ienākumiem — Uzkrājumu direktīvas atcelšana (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato) (balsošana)
  5.4.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Zviedriju (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová) (balsošana)
  5.5.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Beļģiju (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová) (balsošana)
  5.6.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Poliju (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová) (balsošana)
  5.7.Kompleksi ceļojumi un saistīti ceļojumu pakalpojumi (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen) (balsošana)
  5.8.Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera) (balsošana)
  5.9.Tādu preču tirdzniecība, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai rīcībai vai sodīšanai (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (balsošana)
  5.10.Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā (A8-0306/2015 - Markus Ferber) (balsošana)
  5.11.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  5.12.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  5.13.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  5.14.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  5.15.Ebolas vīrusa izraisītā krīze — ilgtermiņā gūtā pieredze (A8-0281/2015 - Charles Goerens) (balsošana)
  5.16.Emisiju mērījumi autobūves nozarē (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.Kopējā lauksaimniecības politika — novecojušu tiesību aktu atcelšana (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2.ES un Šveices nolīgums par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod)
  6.3.Nodokļu uzlikšana no uzkrājumiem gūtiem procentu ienākumiem — Uzkrājumu direktīvas atcelšana (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato)
  6.4.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Zviedriju (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.5.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Beļģiju (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.6.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Poliju (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.7.Kompleksi ceļojumi un saistīti ceļojumu pakalpojumi (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen)
  6.8.Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera)
  6.9.Tādu preču tirdzniecība, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai rīcībai vai sodīšanai (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  6.10.Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  6.11.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.12.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.13.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.14.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.15.Ebolas vīrusa izraisītā krīze — ilgtermiņā gūtā pieredze (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  6.16.Emisiju mērījumi autobūves nozarē (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Komisijas 2016. gada darba programma (debates)
 10.Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (debates)
 11.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 12.Stāvoklis Izraēlā un Palestīnā (debates)
 13.Stāvoklis Dienvidsudānā (debates)
 14.ES stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu - Kohēzijas politika un stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšana - Eiropas strukturālie un investīciju fondi un pareiza ekonomikas pārvaldība - Virzība uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem (debates)
 15.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 16.Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma (debates)
 17.Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 19.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (4114 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (13315 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika