Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 27 oktober 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Europese interne markt voor elektronische communicatie (debat)
 3.Conclusies van de Europese Raad van 15 oktober 2015, met name inzake de financiering van internationale fondsen, en van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van 25 oktober 2015 over de Westelijke Balkanroute, en voorbereiding van de top in Valletta op 11 en 12 november 2015 (debat)
 4.Emissiemetingen bij auto's (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Stemmingen
  5.1.Gemeenschappelijk landbouwbeleid: intrekking van achterhaalde wetsbesluiten (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski) (stemming)
  5.2.Overeenkomst tussen de EG en Zwitserland betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod) (stemming)
  5.3.Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling: intrekking van de spaarrichtlijn (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato) (stemming)
  5.4.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Zweden (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová) (stemming)
  5.5.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in België (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová) (stemming)
  5.6.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Polen (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová) (stemming)
  5.7.Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen) (stemming)
  5.8.Europese interne markt voor elektronische communicatie (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera) (stemming)
  5.9.Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (stemming)
  5.10.Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (A8-0306/2015 - Markus Ferber) (stemming)
  5.11.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  5.12.Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  5.13.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  5.14.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  5.15.De ebolacrisis: lessen voor de lange termijn (A8-0281/2015 - Charles Goerens) (stemming)
  5.16.Emissiemetingen bij auto's (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Gemeenschappelijk landbouwbeleid: intrekking van achterhaalde wetsbesluiten (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2.Overeenkomst tussen de EG en Zwitserland betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod)
  6.3.Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling: intrekking van de spaarrichtlijn (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato)
  6.4.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Zweden (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.5.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in België (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.6.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Polen (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.7.Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen)
  6.8.Europese interne markt voor elektronische communicatie (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera)
  6.9.Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  6.10.Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  6.11.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.12.Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.13.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.14.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.15.De ebolacrisis: lessen voor de lange termijn (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  6.16.Emissiemetingen bij auto's (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Werkprogramma 2016 van de Commissie (debat)
 10.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (debat)
 11.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 12.De situatie in Israël en Palestina (debat)
 13.De situatie in Zuid-Sudan (debat)
 14.Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio - Cohesiebeleid en evaluatie van de Europa 2020-strategie - De Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur - Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (debat)
 15.Samenstelling fracties: zie notulen
 16.Hervorming van de kieswet van de EU (debat)
 17.Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (4114 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (13315 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid