Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 27 października 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej (debata)
 3.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 października 2015 r., w szczególności jeśli chodzi o finansowanie funduszy międzynarodowych , oraz z posiedzenia przywódców poświęconego szlakowi zachodniobałkańskiemu z dnia 25 października 2015 r., oraz przygotowania do szczytu w Valletcie w dniach 11-12 listopada 2015 r. (debata)
 4.Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (złożone projekty rezolucji)
 5.Głosowanie
  5.1.Wspólna Polityka Rolna: uchylenie nieaktualnych aktów (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski) (głosowanie)
  5.2.Umowa UE-Szwajcaria w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod) (głosowanie)
  5.3.Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek: uchylenie dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato) (głosowanie)
  5.4.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Szwecji (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová) (głosowanie)
  5.5.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Belgii (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová) (głosowanie)
  5.6.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Polsce (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová) (głosowanie)
  5.7.Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen) (głosowanie)
  5.8.Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera) (głosowanie)
  5.9.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (głosowanie)
  5.10.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania (A8-0306/2015 - Markus Ferber) (głosowanie)
  5.11.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  5.12.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  5.13.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  5.14.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  5.15.Sytuacja kryzysowa związana z wirusem Ebola – wnioski na przyszłość (A8-0281/2015 - Charles Goerens) (głosowanie)
  5.16.Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Wspólna Polityka Rolna: uchylenie nieaktualnych aktów (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2.Umowa UE-Szwajcaria w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod)
  6.3.Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek: uchylenie dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato)
  6.4.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Szwecji (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.5.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Belgii (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.6.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Polsce (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.7.Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen)
  6.8.Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera)
  6.9.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  6.10.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  6.11.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.12.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.13.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.14.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.15.Sytuacja kryzysowa związana z wirusem Ebola – wnioski na przyszłość (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  6.16.Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 9.Program prac Komisji na rok 2016 (debata)
 10.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 - wszystkie sekcje (debata)
 11.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Sytuacja w Izraelu i Palestynie (debata)
 13.Sytuacja w Sudanie Południowym (debata)
 14.Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego - Polityka spójności i przegląd strategii „Europa 2020” - Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a należyte zarządzanie gospodarcze - Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki (debata)
 15.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 16.Reforma ordynacji wyborczej w UE (debata)
 17.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczbyasędziów w Sądzie (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4114 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (13315 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności