Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 27. októbra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami (rozprava)
 3.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 15. októbra 2015, najmä o financovaní medzinárodných fondov, a zo zasadnutia lídrov o západobalkánskej trase z 25. októbra 2015 a príprava samitu vo Vallette 11. a 12. novembra (rozprava)
 4.Meranie emisií v automobilovom priemysle (predložené návrhy uznesení)
 5.Hlasovanie
  5.1.Spoločná poľnohospodárska politika: zrušenie zastaraných aktov (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski) (hlasovanie)
  5.2.Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod) (hlasovanie)
  5.3.Zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov: zrušenie smernice o zdaňovaní príjmu z úspor (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato) (hlasovanie)
  5.4.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov vo Švédsku (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová) (hlasovanie)
  5.5.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Belgicku (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová) (hlasovanie)
  5.6.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Poľsku (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová) (hlasovanie)
  5.7.Balíky cestovných služieb a dohody o spojených cestovných službách (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen) (hlasovanie)
  5.8.Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera) (hlasovanie)
  5.9.Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (hlasovanie)
  5.10.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (A8-0306/2015 - Markus Ferber) (hlasovanie)
  5.11.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  5.12.Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  5.13.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  5.14.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  5.15.Kríza v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti (A8-0281/2015 - Charles Goerens) (hlasovanie)
  5.16.Meranie emisií v automobilovom priemysle (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Spoločná poľnohospodárska politika: zrušenie zastaraných aktov (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2.Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod)
  6.3.Zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov: zrušenie smernice o zdaňovaní príjmu z úspor (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato)
  6.4.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov vo Švédsku (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.5.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Belgicku (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.6.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Poľsku (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.7.Balíky cestovných služieb a dohody o spojených cestovných službách (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen)
  6.8.Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera)
  6.9.Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  6.10.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  6.11.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.12.Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.13.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.14.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.15.Kríza v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  6.16.Meranie emisií v automobilovom priemysle (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Pracovný program Komisie na rok 2016 (rozprava)
 10.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely (rozprava)
 11.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Situácia v Izraeli a Palestíne (rozprava)
 13.Situácia v Južnom Sudáne (rozprava)
 14.Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora - Politika súdržnosti a preskúmanie stratégie Európa 2020 - Európske štrukturálne a investičné fondy a riadna správa hospodárskych záležitostí - Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (rozprava)
 15.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 16.Reforma volebného zákona EÚ (rozprava)
 17.Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4114 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (13315 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia