Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 27 oktober 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation (debatt)
 3.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 15–16 oktober, särskilt avseende finansieringen av internationella fonder, och från ledarnas möte om västra Balkanrutten den 25 oktober 2015 samt förberedelserna inför toppmötet i Valletta den 11–12 november 2015 (debatt)
 4.Utsläppsmätningar i bilindustrin (ingivna resolutionsförslag)
 5.Omröstning
  5.1.Den gemensamma jordbrukspolitiken: upphävande av obsoleta rättsakter (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski) (omröstning)
  5.2.Avtal mellan EU och Schweiz om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod) (omröstning)
  5.3.Beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar: upphävande av direktivet om skatt på sparande (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato) (omröstning)
  5.4.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová) (omröstning)
  5.5.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová) (omröstning)
  5.6.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová) (omröstning)
  5.7.Paketresor och sammanlänkade researrangemang (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen) (omröstning)
  5.8.Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera) (omröstning)
  5.9.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (omröstning)
  5.10.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (A8-0306/2015 - Markus Ferber) (omröstning)
  5.11.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  5.12.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  5.13.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  5.14.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  5.15.Ebolakrisen: långsiktiga lärdomar (A8-0281/2015 - Charles Goerens) (omröstning)
  5.16.Utsläppsmätningar i bilindustrin (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Den gemensamma jordbrukspolitiken: upphävande av obsoleta rättsakter (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2.Avtal mellan EU och Schweiz om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod)
  6.3.Beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar: upphävande av direktivet om skatt på sparande (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato)
  6.4.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.5.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.6.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.7.Paketresor och sammanlänkade researrangemang (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen)
  6.8.Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera)
  6.9.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  6.10.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  6.11.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.12.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.13.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.14.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.15.Ebolakrisen: långsiktiga lärdomar (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  6.16.Utsläppsmätningar i bilindustrin (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Kommissionens arbetsprogram för 2016 (debatt)
 10.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt (debatt)
 11.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Situationen i Israel och Palestina (debatt)
 13.Situationen i Sydsudan (debatt)
 14.EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen - Sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin - De europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning - En förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik för 2014–2020 (debatt)
 15.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 16.Reform av vallagen i EU (debatt)
 17.Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (4114 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (13315 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy