Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg Revidované vydanie

Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Hoci v prípade používania geneticky modifikovaných potravín a krmív je opatrnosť namieste hlavne preto, lebo dodnes nevieme s presnosťou povedať, či to pre ľudstvo bude mať len prínos. Treba povedať, že Európska únia má najprísnejšiu reguláciu geneticky modifikovaných potravín na svete. Zavádzať teda nariadenia o možnosti členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území je zbytočným krokom. O to viac, že ani doteraz platné podmienky o možnostiach udelenia výnimky neboli nikdy splnené. Na bezpečnostnú klauzulu sa odvolali štáty doteraz v deviatich prípadoch, no vo všetkých týchto prípadoch bolo vedeckými výbormi EÚ zistené, že neboli dôvody, ktoré by oprávňovali na zmenu pôvodného rozhodnutia o povolení. Navyše je takmer nemožné predložené nariadenie vykonať, keďže v rámci poľnohospodárskeho sektora EÚ už neexistujú hraničné kontroly. Opätovné zavedenie takýchto kontrol medzi členskými štátmi by zvrátilo hospodárske úspechy európskej colnej únie a jednotného trhu. Okrem toho si treba uvedomiť závislosť živočíšnej produkcie Únie na geneticky modifikovaných krmivách. Prijatie nariadenia by totiž mohlo mať za následok zníženie produkcie v EÚ, a teda nutnosť dovozu z krajín, ktoré majú nižšie štandardy živočíšnej výroby než Únia.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia