Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski (Odabrano)
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Cjeloviti tekst 
Rasprave
Srijeda, 28. listopada 2015. - Strasbourg Revidirano izdanje

Uporaba genetski modificirane hrane i hrane za životinje (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Europska unija ima sveobuhvatan pravni okvir za izdavanje odobrenja i označavanje genetski modificiranih organizama (GMO) i genetski modificirane (GM) hrane. Postupak odobravanja takve hrane treba biti provjeren od strane Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA-e) pod strogim smjernicama za procjenu rizika. Nažalost, u čestim slučajevima GM hrane ta procjena nije dovoljno detaljna.

O samom GMO-u i dalje nismo u potpunosti informirani te bi se trebale uvesti poboljšane analize ekoloških aspekata genetski modificiranih biljaka i genetski modificirane hrane i hrane za životinje pri postupku izdavanja odobrenja na tržište. Također, Komisija je u svom radnom programu za 2015. godinu najavila reviziju tih postupaka kako bi odgovorila na zabrinutost građana i država članica, jer se odobrenja za GMO-ove izdaju čak i u slučajevima kada se tome protivi kvalificirana većina država članica.

Upravo zato sam podržao predloženi zakonski okvir koji predviđa kako GMO ili GM hrana ne smiju biti stavljeni na tržište bez prethodnog odobrenja izdanog u skladu s odgovarajućim pravnim propisima. Revizija postupaka izdavanja odobrenja za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje prijeko je potrebna, te takva hrana ne bi smjela biti puštena na tržište prije nego se učini procjena rizika.

 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti