Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina (izbrano)
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Sreda, 28. oktober 2015 - Strasbourg Pregledana izdaja

Uporaba gensko spremenjenih živil in krme (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Komisija je aprila 2015 objavila predlog, v katerem predlaga, da bi glede gensko spremenjenih živil in krme državam članicam omogočili, da jih pod nekaterimi pogoji omejijo ali prepovedo. Ti nacionalni ukrepi bi morali biti razumni in utemeljeni s tehtnimi razlogi, ki ne smejo biti v navzkrižju z oceno tveganja, ki jo izvede Evropska agencija za varnost hrane, poleg tega bi ti ukrepi morali biti sorazmerni in nediskriminatorni.

Delim pomisleke, izražene v poročilu o neizvedeni oceni učinkov, glede skladnosti ukrepov, ki ji sprejmejo države članic, s pravili notranjega trga in pravili STO ter praktične izvedljivosti predloga. Ker je EU še vedno močno odvisna od dobave beljakovin iz gensko spremenjenih virov in ker bi utegnil predlog posredno negativno vplivati na uvoz, menim, da bi lahko resno ogrozil živinorejsko proizvodnjo in negativno vplival na kmetijstvo v EU.

Predlog prav tako ne zagotavlja potrebne pravne gotovosti in ustreznega orodja za države članice, ki bi na svojem ozemlju želele zakonsko omejiti ali prepovedati uporabo gensko spremenjenih živil in krme. Z možnostjo takšne omejitve ali prepovedi bi se med državami članicami ponovno uvedle neke vrste mejne kontrole, s čimer bi zaobrnili gospodarske dosežke evropske carinske unije in enotnega trga. Zaradi opisanega sem glasoval za sprejetje poročila.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov