Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid