Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 28. oktober 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 4.Anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (forhandling)
 5.Nye fødevarer (forhandling)
 6.Emissioner af visse luftforurenende stoffer (forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (afstemning)
  7.2.Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (afstemning)
  7.3.Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto) (afstemning)
  7.4.Bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato) (afstemning)
  7.5.Anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (A8-0305/2015 - Giovanni La Via) (afstemning)
  7.6.Nye fødevarer (A8-0046/2014 - James Nicholson) (afstemning)
  7.7.Emissioner af visse luftforurenende stoffer (A8-0249/2015 - Julie Girling) (afstemning)
  7.8.Det europæiske borgerinitiativ (A8-0284/2015 - György Schöpflin) (afstemning)
  7.9.EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić) (afstemning)
  7.10.Samhørighedspolitikken og midtvejsgennemgangen af Europa 2020-strategien (A8-0277/2015 - Fernando Ruas) (afstemning)
  7.11.Europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring (A8-0268/2015 - José Blanco López) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner
  8.2.Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.3.Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  8.4.Bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato)
  8.5.Anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  8.6.Nye fødevarer (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  8.7.Emissioner af visse luftforurenende stoffer (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  8.8.Det europæiske borgerinitiativ (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  8.9.EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  8.10.Samhørighedspolitikken og midtvejsgennemgangen af Europa 2020-strategien (A8-0277/2015 - Fernando Ruas)
  8.11.Europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring (A8-0268/2015 - José Blanco López)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Intelligente grænser (forhandling)
 12.EU-Agenturet for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (forhandling)
 13.Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgerne (forhandling)
 14.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015 - Skridt i retning af fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
 15.Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet (forhandling)
 16.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 17.Perspektiver for og revision af EU 2020-strategien (forhandling)
 18.Værdipapirfinansieringstransaktioner og disses gennemsigtighed (forhandling)
 19.Adgang til finansiering for SMV'er (forhandling)
 20.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 21.Modtagne dokumenter: se protokollen
 22.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (3252 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (10781 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik