Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών (συζήτηση)
 5.Νέα τρόφιμα (συζήτηση)
 6.Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  7.2.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 - όλα τα τμήματα (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
  7.3.Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto) (ψηφοφορία)
  7.4.Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)
  7.5.Χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών (A8-0305/2015 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  7.6.Νέα τρόφιμα (A8-0046/2014 - James Nicholson) (ψηφοφορία)
  7.7.Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (A8-0249/2015 - Julie Girling) (ψηφοφορία)
  7.8.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (A8-0284/2015 - György Schöpflin) (ψηφοφορία)
  7.9.Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić) (ψηφοφορία)
  7.10.Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» (A8-0277/2015 - Fernando Ruas) (ψηφοφορία)
  7.11.Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση (A8-0268/2015 - José Blanco López) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 - όλα τα τμήματα
  8.2.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 - όλα τα τμήματα (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.3.Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  8.4.Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato)
  8.5.Χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  8.6.Νέα τρόφιμα (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  8.7.Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  8.8.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  8.9.Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  8.10.Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» (A8-0277/2015 - Fernando Ruas)
  8.11.Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση (A8-0268/2015 - José Blanco López)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Έξυπνα σύνορα (συζήτηση)
 12.Οργανισμός της ΕΕ για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) (συζήτηση)
 13.Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2015 - Πρόοδος στην ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (συζήτηση)
 15.Η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Προοπτικές και αναθεώρηση της στρατηγικής "ΕΕ 2020" (συζήτηση)
 18.Διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (συζήτηση)
 19.Πρόσβαση των ΜΜΕ στους μηχανισμούς χρηματοδότησης (συζήτηση)
 20.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (3252 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (10781 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου