Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 4.Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö (keskustelu)
 5.Uuselintarvikkeet (keskustelu)
 6.Tietyt ilman epäpuhtaudet (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 - kaikki pääluokat (äänestys)
  7.2.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (äänestys)
  7.3.Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto) (äänestys)
  7.4.Kalastusta koskevat säännökset GFCM:n (Välimeren yleinen kalastuskomissio) sopimusalueella (A8-0295/2015 - Gabriel Mato) (äänestys)
  7.5.Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö (A8-0305/2015 - Giovanni La Via) (äänestys)
  7.6.Uuselintarvikkeet (A8-0046/2014 - James Nicholson) (äänestys)
  7.7.Tietyt ilman epäpuhtaudet (A8-0249/2015 - Julie Girling) (äänestys)
  7.8.Eurooppalainen kansalaisaloite (A8-0284/2015 - György Schöpflin) (äänestys)
  7.9.EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren alueelle (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić) (äänestys)
  7.10.Koheesiopolitiikka ja Eurooppa 2020 -strategian arviointi (A8-0277/2015 - Fernando Ruas) (äänestys)
  7.11.Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta (A8-0268/2015 - José Blanco López) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 - kaikki pääluokat
  8.2.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.3.Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  8.4.Kalastusta koskevat säännökset GFCM:n (Välimeren yleinen kalastuskomissio) sopimusalueella (A8-0295/2015 - Gabriel Mato)
  8.5.Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  8.6.Uuselintarvikkeet (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  8.7.Tietyt ilman epäpuhtaudet (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  8.8.Eurooppalainen kansalaisaloite (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  8.9.EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren alueelle (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  8.10.Koheesiopolitiikka ja Eurooppa 2020 -strategian arviointi (A8-0277/2015 - Fernando Ruas)
  8.11.Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta (A8-0268/2015 - José Blanco López)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Älykkäät rajat (keskustelu)
 12.EU:n lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (keskustelu)
 13.EU:n kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman seuranta (keskustelu)
 14.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano - Kohti talous- ja rahaliiton valmiiksi saattamista (keskustelu)
 15.Neuvoston suositus pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille (keskustelu)
 16.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 17.Eurooppa 2020 -strategian näkymät ja tarkistaminen (keskustelu)
 18.Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyys (keskustelu)
 19.Pk-yritysten rahoituksen saanti (keskustelu)
 20.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 21.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (3252 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (10781 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö