Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Srijeda, 28. listopada 2015. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Otvaranje sjednice
 2.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika): vidi zapisnik
 3.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika): vidi zapisnik
 4.Uporaba genetski modificirane hrane i hrane za životinje (rasprava)
 5.Nova hrana (rasprava)
 6.Emisije određenih atmosferskih onečišćivača (rasprava)
 7.Glasovanje
  7.1.Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2016. - svi dijelovi (glasovanje)
  7.2.Opći proračun Europske unije za 2016. - svi dijelovi (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (glasovanje)
  7.3.Sud Europske unije: broj sudaca Općeg suda (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto) (glasovanje)
  7.4.Odredbe za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato) (glasovanje)
  7.5.Uporaba genetski modificirane hrane i hrane za životinje (A8-0305/2015 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  7.6.Nova hrana (A8-0046/2014 - James Nicholson) (glasovanje)
  7.7.Emisije određenih atmosferskih onečišćivača (A8-0249/2015 - Julie Girling) (glasovanje)
  7.8.Europska građanska inicijativa (A8-0284/2015 - György Schöpflin) (glasovanje)
  7.9.Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić) (glasovanje)
  7.10.Kohezijska politika i revizija strategije Europa 2020. (A8-0277/2015 - Fernando Ruas) (glasovanje)
  7.11.Europski strukturni i investicijski fondovi i dobro ekonomsko upravljanje (A8-0268/2015 - José Blanco López) (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
  8.1.Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2016. - svi dijelovi
  8.2.Opći proračun Europske unije za 2016. - svi dijelovi (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.3.Sud Europske unije: broj sudaca Općeg suda (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  8.4.Odredbe za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato)
  8.5.Uporaba genetski modificirane hrane i hrane za životinje (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  8.6.Nova hrana (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  8.7.Emisije određenih atmosferskih onečišćivača (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  8.8.Europska građanska inicijativa (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  8.9.Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  8.10.Kohezijska politika i revizija strategije Europa 2020. (A8-0277/2015 - Fernando Ruas)
  8.11.Europski strukturni i investicijski fondovi i dobro ekonomsko upravljanje (A8-0268/2015 - José Blanco López)
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 11.Pametne granice (rasprava)
 12.Agencija EU-a za osposobljavanje u području provedbe zakona (Cepol) (rasprava)
 13.Daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a 12. ožujka 2014. (rasprava)
 14.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2015. - Koraci prema dovšetku ekonomske i monetarne unije (rasprava)
 15.Preporuka Vijeća o uključivanju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada (rasprava)
 16.Sastav odbora: vidi zapisnik
 17.Perspektive i revizija strategije Europa 2020. (rasprava)
 18.Transparentnost transakcija financiranja vrijednosnih papira (rasprava)
 19.Pristup MSP-ova financiranju (rasprava)
 20.Prijenos odobrenih sredstava: vidi zapisnik
 21.Podnošenje dokumenata: vidi zapisnik
 22.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 23.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (3252 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (10781 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti