Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2015 m. spalio 28 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 4.Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas (diskusijos)
 5.Nauji maisto produktai (diskusijos)
 6.Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas: visi skirsniai (balsavimas)
  7.2.Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (balsavimas)
  7.3.Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto) (balsavimas)
  7.4.Žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatos (A8-0295/2015 - Gabriel Mato) (balsavimas)
  7.5.Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas (A8-0305/2015 - Giovanni La Via) (balsavimas)
  7.6.Nauji maisto produktai (A8-0046/2014 - James Nicholson) (balsavimas)
  7.7.Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai (A8-0249/2015 - Julie Girling) (balsavimas)
  7.8.Europos piliečių iniciatyva (A8-0284/2015 - György Schöpflin) (balsavimas)
  7.9.ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić) (balsavimas)
  7.10.Sanglaudos politika ir strategijos „Europa 2020“ peržiūra (A8-0277/2015 - Fernando Ruas) (balsavimas)
  7.11.Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir patikimas ekonomikos valdymas. Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairės (A8-0268/2015 - José Blanco López) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
  8.1.Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas: visi skirsniai
  8.2.Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.3.Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  8.4.Žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatos (A8-0295/2015 - Gabriel Mato)
  8.5.Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  8.6.Nauji maisto produktai (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  8.7.Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  8.8.Europos piliečių iniciatyva (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  8.9.ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  8.10.Sanglaudos politika ir strategijos „Europa 2020“ peržiūra (A8-0277/2015 - Fernando Ruas)
  8.11.Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir patikimas ekonomikos valdymas. Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairės (A8-0268/2015 - José Blanco López)
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo patvirtinimas
 11.Pažangiai valdomos sienos (diskusijos)
 12.ES teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (diskusijos)
 13.Tolesni veikmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio elektroninio ES piliečių sekimo (diskusijos)
 14.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas - Veiksmai link ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo (diskusijos)
 15.Tarybos rekomendacija dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką (diskusijos)
 16.Komitetų sudėtis (žr. protokola)
 17.Strategijos „Europa 2020“ perspektyvos ir peržiūra (diskusijos)
 18.Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių skaidrumas (diskusijos)
 19.MVĮ galimybės gauti finansavimą (diskusijos)
 20.Asignavimų perkėlimas (žr. protokola)
 21.Gauti dokumentai (žr. protokola)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 23.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (3252 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (10781 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika