Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2015. gada 28. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 4.Ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošana (debates)
 5.Jaunā pārtika (debates)
 6.Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana (debates)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projekts — visas iedaļas (balsošana)
  7.2.Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (balsošana)
  7.3.Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto) (balsošana)
  7.4.Noteikumi attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā (A8-0295/2015 - Gabriel Mato) (balsošana)
  7.5.Ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošana (A8-0305/2015 - Giovanni La Via) (balsošana)
  7.6.Jaunā pārtika (A8-0046/2014 - James Nicholson) (balsošana)
  7.7.Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana (A8-0249/2015 - Julie Girling) (balsošana)
  7.8.Eiropas pilsoņu iniciatīva (A8-0284/2015 - György Schöpflin) (balsošana)
  7.9.ES stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić) (balsošana)
  7.10.Kohēzijas politika un stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšana (A8-0277/2015 - Fernando Ruas) (balsošana)
  7.11.Eiropas strukturālie un investīciju fondi un pareiza ekonomikas pārvaldība (A8-0268/2015 - José Blanco López) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projekts — visas iedaļas
  8.2.Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.3.Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  8.4.Noteikumi attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā (A8-0295/2015 - Gabriel Mato)
  8.5.Ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošana (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  8.6.Jaunā pārtika (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  8.7.Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  8.8.Eiropas pilsoņu iniciatīva (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  8.9.ES stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  8.10.Kohēzijas politika un stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšana (A8-0277/2015 - Fernando Ruas)
  8.11.Eiropas strukturālie un investīciju fondi un pareiza ekonomikas pārvaldība (A8-0268/2015 - José Blanco López)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Viedrobežas (debates)
 12.ES Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (debates)
 13.Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES pilsoņu elektronisko masveida novērošanu (debates)
 14.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana - Virzība uz Ekonomikas un monetārās savienības izveides pabeigšanu (debates)
 15.Padomes Ieteikums par ilgtermiņa bezdarbnieku integrāciju darba tirgū (debates)
 16.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 17.Stratēģijas "Eiropa 2020" turpmākās perspektīvas un pārskatīšana (debates)
 18.Vērtspapīru finansēšanas darījumu pārredzamība (debates)
 19.Finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem (debates)
 20.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 21.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 23.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (3252 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (10781 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika