Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 28 października 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (debata)
 5.Nowa żywność (debata)
 6.Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 - wszystkie sekcje (głosowanie)
  7.2.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 - wszystkie sekcje (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (głosowanie)
  7.3.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczbyasędziów w Sądzie (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto) (głosowanie)
  7.4.Przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato) (głosowanie)
  7.5.Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (A8-0305/2015 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  7.6.Nowa żywność (A8-0046/2014 - James Nicholson) (głosowanie)
  7.7.Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (A8-0249/2015 - Julie Girling) (głosowanie)
  7.8.Europejska inicjatywa obywatelska (A8-0284/2015 - György Schöpflin) (głosowanie)
  7.9.Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić) (głosowanie)
  7.10.Polityka spójności i przegląd strategii „Europa 2020” (A8-0277/2015 - Fernando Ruas) (głosowanie)
  7.11.Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a należyte zarządzanie gospodarcze (A8-0268/2015 - José Blanco López) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 - wszystkie sekcje
  8.2.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 - wszystkie sekcje (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.3.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczbyasędziów w Sądzie (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  8.4.Przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato)
  8.5.Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  8.6.Nowa żywność (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  8.7.Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  8.8.Europejska inicjatywa obywatelska (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  8.9.Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  8.10.Polityka spójności i przegląd strategii „Europa 2020” (A8-0277/2015 - Fernando Ruas)
  8.11.Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a należyte zarządzanie gospodarcze (A8-0268/2015 - José Blanco López)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Inteligentne granice (debata)
 12.Agencja UE zapewniająca szkolenia w zakresie egzekwowania prawa (Cepol) (debata)
 13.Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. dotyczącą masowego nadzoru elektronicznego wobec obywateli UE (debata)
 14.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015 - Działania na rzecz ukończenia Unii gospodarczej i walutowej (debata)
 15.Zalecenie Rady dotyczące integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (debata)
 16.Skład komisji: Patrz protokól
 17.Perspektywy i przegląd strategii „UE 2020” (debata)
 18.Przejrzystość transakcji finansowania papierów wartościowych (debata)
 19.Dostęp MŚP do finansowania (debata)
 20.Przesunięcie środków: Patrz protokól
 21.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (3252 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (10781 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności