Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 28 octombrie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic (dezbatere)
 5.Alimentele noi (dezbatere)
 6.Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici (dezbatere)
 7.Votare
  7.1.Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile (vot)
  7.2.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (vot)
  7.3.Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto) (vot)
  7.4.Dispozițiile referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato) (vot)
  7.5.Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic (A8-0305/2015 - Giovanni La Via) (vot)
  7.6.Alimentele noi (A8-0046/2014 - James Nicholson) (vot)
  7.7.Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici (A8-0249/2015 - Julie Girling) (vot)
  7.8.Inițiativa cetățenească europeană (A8-0284/2015 - György Schöpflin) (vot)
  7.9.Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić) (vot)
  7.10.Politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020 (A8-0277/2015 - Fernando Ruas) (vot)
  7.11.Fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică (A8-0268/2015 - José Blanco López) (vot)
 8.Explicaţii privind votul
  8.1.Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile
  8.2.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.3.Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  8.4.Dispozițiile referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato)
  8.5.Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  8.6.Alimentele noi (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  8.7.Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  8.8.Inițiativa cetățenească europeană (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  8.9.Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  8.10.Politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020 (A8-0277/2015 - Fernando Ruas)
  8.11.Fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică (A8-0268/2015 - José Blanco López)
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Frontierele inteligente (dezbatere)
 12.Agenția UE pentru formare în materie de aplicare a legii (Cepol) (dezbatere)
 13.Acțiunile realizate în urma rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE (dezbatere)
 14.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aplicarea priorităților pentru 2015 - Demersurile vizând finalizarea uniunii economice și monetare (dezbatere)
 15.Recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă (dezbatere)
 16.Componența comisiilor: consultaţi procesul-verbal
 17.Perspectivele și revizuirea Strategiei Europa 2020 (dezbatere)
 18.Transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (dezbatere)
 19.Accesul la finanțare al IMM-urilor (dezbatere)
 20.Transferuri de credite: consultaţi procesul-verbal
 21.Depunere de documente: consultaţi procesul-verbal
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 23.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (3252 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (10781 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate