Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 28. oktober 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Uporaba gensko spremenjenih živil in krme (razprava)
 5.Nova živila (razprava)
 6.Emisije za nekatera onesnaževala zraka (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki (glasovanje)
  7.2.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (glasovanje)
  7.3.Sodišče Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto) (glasovanje)
  7.4.Določbe za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato) (glasovanje)
  7.5.Uporaba gensko spremenjenih živil in krme (A8-0305/2015 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  7.6.Nova živila (A8-0046/2014 - James Nicholson) (glasovanje)
  7.7.Emisije za nekatera onesnaževala zraka (A8-0249/2015 - Julie Girling) (glasovanje)
  7.8.Evropska državljanska pobuda (A8-0284/2015 - György Schöpflin) (glasovanje)
  7.9.Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić) (glasovanje)
  7.10.Kohezijska politika in pregled strategije Evropa 2020 (A8-0277/2015 - Fernando Ruas) (glasovanje)
  7.11.Evropski strukturni in investicijski skladi ter dobro gospodarsko upravljanje (A8-0268/2015 - José Blanco López) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki
  8.2.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.3.Sodišče Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  8.4.Določbe za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato)
  8.5.Uporaba gensko spremenjenih živil in krme (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  8.6.Nova živila (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  8.7.Emisije za nekatera onesnaževala zraka (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  8.8.Evropska državljanska pobuda (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  8.9.Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  8.10.Kohezijska politika in pregled strategije Evropa 2020 (A8-0277/2015 - Fernando Ruas)
  8.11.Evropski strukturni in investicijski skladi ter dobro gospodarsko upravljanje (A8-0268/2015 - José Blanco López)
 9.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Pametne meje (razprava)
 12.Agencija EU za usposabljanje na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Cepol) (razprava)
 13.Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU (razprava)
 14.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015 - Sklep, ki ga je Komisija sprejela glede prenovljenega evropskega semestra (razprava)
 15.Priporočilo Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela (razprava)
 16.Sestava odborov: gl. zapisnik
 17.Perspektive in pregled strategije EU 2020 (razprava)
 18.Posli financiranja vrednostnih papirjev in njihova preglednost (razprava)
 19.Dostop do financiranja za MSP (razprava)
 20.Prerazporeditev sredstev: gl. zapisnik
 21.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 22.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 23.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (3252 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (10781 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov