Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 28 oktober 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder (debatt)
 5.Nya livsmedel (debatt)
 6.Utsläpp av vissa luftföroreningar (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt (omröstning)
  7.2.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (omröstning)
  7.3.Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto) (omröstning)
  7.4.Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato) (omröstning)
  7.5.Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder (A8-0305/2015 - Giovanni La Via) (omröstning)
  7.6.Nya livsmedel (A8-0046/2014 - James Nicholson) (omröstning)
  7.7.Utsläpp av vissa luftföroreningar (A8-0249/2015 - Julie Girling) (omröstning)
  7.8.Det europeiska medborgarinitiativet (A8-0284/2015 - György Schöpflin) (omröstning)
  7.9.EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić) (omröstning)
  7.10.Sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin (A8-0277/2015 - Fernando Ruas) (omröstning)
  7.11.De europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning (A8-0268/2015 - José Blanco López) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt
  8.2.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.3.Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  8.4.Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato)
  8.5.Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  8.6.Nya livsmedel (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  8.7.Utsläpp av vissa luftföroreningar (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  8.8.Det europeiska medborgarinitiativet (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  8.9.EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  8.10.Sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin (A8-0277/2015 - Fernando Ruas)
  8.11.De europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning (A8-0268/2015 - José Blanco López)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Smarta gränser (debatt)
 12.EU:s byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (debatt)
 13.Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (debatt)
 14.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförandet av 2015 års prioriteringar - Steg mot fullbordandet av Ekonomiska och monetära unionen (debatt)
 15.Rådets rekommendation om integrationen av långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden (debatt)
 16.Utskottens sammansättning: se protokollet
 17.Utsikter för och översyn av Europa 2020-strategin (debatt)
 18.Transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering (debatt)
 19.Tillgång till finansiering för små och medelstora företag (debatt)
 20.Anslagsöverföringar: se protokollet
 21.Inkomna dokument: se protokollet
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3252 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (10781 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy