Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2079(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0269/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0269/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0373

Συζητήσεις
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.5. Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāja kungs! Eiropas Savienība jau gadu desmitiem ir būvēta, reformēta, attīstīta struktūrā, kuras efektīvai funkcionēšanai ir nepieciešama cieša un aktīva sadarbība starp tās pārvaldes institūcijām.

Pirmkārt, tas attiecas tieši uz Eiropas Komisiju, arī uz Eiropas Parlamentu, Ministru padomi jeb Padomi un Eiropadomi, un ir pilnīgi saprotams, ka nereti katras institūcijas pārstāvjiem, politiķiem vai birokrātisko aparātu amatpersonām pastāv savas intereses, kuras viņi cenšas proponēt un realizēt. Tās tomēr nedrīkst nekādā veidā kaitēt Savienības normālai darbībai, kas šajā konkrētajā gadījumā attiecas arī uz budžeta normatīvu izpildi.

Kā var redzēt no apskatītā Budžeta kontroles komitejas ziņojuma, Padomes un Eiropas Parlamenta sadarbība finansiālajā jomā ir visai nepietiekama, un atbilstīgi Eiropas Savienības primārajiem normatīvajiem dokumentiem tieši Eiropas Parlamentam jāapstiprina Savienības gada budžetu, un to mēs izdarījām.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). Domnule președinte, și anul acesta am refuzat să acordăm descărcarea de gestiune pentru Consiliu și pentru Consiliul European pentru anul 2013. Este al șaptelea an la rând în care Parlamentul European refuză să dea Consiliului și Consiliului European descărcarea de gestiune. Și asta pentru că statele membre care alcătuiesc Consiliul refuză să pună la dispoziția Parlamentului date privind modalitatea în care au cheltuit banii. Se invocă, în mod jalnic, un gentlemen's agreement din 1970 care prevede că statele membre și Parlamentul nu se vor controla reciproc niciodată.

Lumea s-a schimbat, deja avem un articol în tratat care prevede că Parlamentul trebuie să controleze cum se folosesc banii de către toate instituțiile europene, deci, inclusiv de Consiliu. Problema este că după șapte ani de zile noi refuzăm descărcarea de gestiune, dar Consiliul funcționează în continuare. Deci, trebuie să facem altceva pentru a opri această stare de ilegalitate, de exemplu, să nu le aprobăm bugetul.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου