Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0093(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0305/2015

Texte depuse :

A8-0305/2015

Dezbateri :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0379

Stenograma dezbaterilor
Joi, 29 octombrie 2015 - Strasbourg Ediţie revizuită

11.10. Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
Înregistrare video a intervenţiilor
 

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Minden olyan döntéssel kapcsolatban, ami a GMO-val, a genetikailag módosított élelmiszer beengedését segíti elő, természetesen nemmel szavaztam, ami a kívülmaradását arra igennel. Aztán feltettem magamnak a kérdést, hogy értek én egyáltalán ehhez? Hát ez egy tudományos kérdés. Lehet, hogy mégiscsak azoknak az egyébként láthatóan lobbi szervezetek által és hát nagyipari lobbik által befolyásolt társaimnak van igaza, akik azt mondják, hogy de hát ez egy olyan jó dolog, ez egy olyan fontos dolog, hiszen segíti a versenyképességét az európai gazdáknak. Aztán rájöttem, hogy egy spirituális és mélyen filozófiai és világnézeti kérdés. Itt nem csak egy apróságról van szó, hogy legyen-e GMO-s élelmiszer vagy nem. Abszolút két világnézet ütközik itt. Az egyik világnézetben semmi más nem számít csak a versenyképesség és a profit, a másik világnézetben pedig az ember, az emberi méltóság és a teremtett természet és az ember harmóniája. Én ebben a másodikban hiszek, ezért szavaztam így.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já jsem hlasoval proti návrhu Evropské komise, a proto chci vysvětlit své stanovisko. Evropská komise navrhovala, aby jednotlivé státy mohly omezit geneticky modifikované potraviny a krmivo na svém území. Já nejsem příznivcem geneticky modifikovaných potravin, myslím si, že k tomu má veřejnost oborná i laická přistupovat s jistou rezervou. Ale je to podle mě problém, který se má upravit na evropské úrovni. Evropské orgány mají případně zpřísnit režim pro povolování tohoto druhu potravin. Řešením podle mého názoru není to, že budeme narušovat vnitřní trh v rámci Evropské unie a budeme umožňovat, aby některé státy geneticky modifikované potraviny povolily a jiné je nepovolily v situaci, kdy stejně není možné díky neexistujícím vnitřním hranicím zkoumat, kam se potom budou ty potraviny ze zemí, kde budou povolené, vyvážet. Řešením není poskytnutí pravomocí jednotlivým státům, ale řešením je zpřísnit a případně revidovat proces na úrovni Evropy.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Herr Präsident! Meist ist es ja so, dass wir von der Kommission Gesetzesinitiativen verlangen und die Kommission manchmal ziemlich lange braucht, bis sie liefert. Hier war es umgekehrt. Hier wurde uns eine Richtlinie vorgelegt, die niemand bestellt hat, die keiner so richtig gebraucht hat und die auch wenig praxistauglich war. Es ging letztendlich darum, auch den gemeinsamen europäischen Binnenmarkt zu erhalten und praxistauglich zu gestalten. Deshalb war es richtig, dass eine große Mehrheit des Parlaments diese Richtlinie wieder zurückgewiesen hat. Denn wir müssen auch, egal wie wir zur Gentechnik stehen und wie wir die neue Technologie betrachten, natürlich dafür sorgen, dass nicht ein Flickenteppich entsteht und dass die Regionen dann selber bestimmen können, wie sie mit Gentechnik umgehen. Wenn wir etwas tun, wenn wir etwas wollen, dann ist hier die europäische Ebene in Gänze als europäischer Binnenmarkt gefragt. Wir können ja keine Einzelfallentscheidung treffen.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). Mr President, I attended the debate here in Parliament on this topic and I found it very enlightening. I must say that the rapporteur, Mr La Via, gave a good explanation of what was involved. I did not get to speak, but I am getting to speak now. I supported my group in the various votes.

It is a difficult topic. It is actually not easy to be 100% certain that you are in favour of or against GMOs, but certainly one or two points occurred which I found interesting, namely that we are only producing 30% of our protein here in Europe. We have to import a lot of it to feed our livestock, and much of it comes from GMOs. If we take a decision not to have it, what is going to happen to the feedstock and what is going to happen to the competitiveness of Europe? But in the long term, citizens need reassurance, and for that we need absolutely independent, reliable research, especially in relation to health issues regarding GMOs.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāja kungs! Cilvēce jau vairākus tūkstošus gadu nodarbojas ar kultivēto augu un mājdzīvnieku īpašību transformēšanu attiecīgi savām preferencēm — reģionāliem, klimatiskiem apstākļiem utt. Un moderno, jau vairāk nekā četrdesmit gadus pastāvošo ģenētiski modificēto organismu izmantošana lauksaimniecībā faktiski ir loģisks turpinājums šīm vēstures gaitā attīstītajām prasmēm.

Protams, vairākās valstīs un sabiedrībās pastāv bažas par šādu organismu pielietošanas drošumu, pirmkārt, cilvēku veselības gadījumā. Bet realitāte ir tāda, ka Eiropas Savienības lauksaimniecība jau tagad zināmā mērā ir atkarīga no ĢMO ietekmētu olbaltumvielu importa, līdz ar to tiesību piešķiršana dalībvalstīm kontrolēt uz ĢMO attiecināmu importu un izmantošanu savās teritorijās varētu tā vai citādi kaitēt lauksaimniecības sektoram.

Kaut gan arī vajadzētu atzīmēt, ka tas, pirmkārt, attiecas uz nebioloģiskām saimniecībām, kurās ĢMO izmantošana vienkārši nav iedomājama.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). Gospodine predsjedniče, Europska komisija podnijela je prijedlog koji ne omogućuje državama članicama da samostalno odlučuju o zabrani ili o ograničenju uporabe genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svom teritoriju. Zato sam glasovala da se ovaj prijedlog odbije te tražim od Komisije da dostavi Parlamentu u razumnom vremenu novi prijedlog.

S obzirom da se na razini Europske unije ne može postići konsenzus o ovom pitanju, zalažem se da države članice imaju pravo odlučivati same o uporabi GMO-a na svom državnom području i nužno je da to prijedlog akta omogući. Zadovoljna sam naravno što je moj amandman koji sam podnijela s drugim kolegama usvojen, a u kojem se nalaže Komisiji da podnese novi tekst prijedloga uredbe.

To je važno iz tog razloga što je danas preko 150 regija i 4 500 jedinica lokalne uprave diljem Europe zatražilo da im se omogući status da budu GMO-free te da na svom području mogu samostalno odlučivati na koji način žele pristupati toj problematici. Isto tako, zalažem se da mi kao zastupnici i Komisija, ali i donositelji u državama članicama više slušaju glas javnosti i glas seljaka, a glas javnosti i glas seljaka je protiv GMO-a.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). Г-н Председател, аз подкрепих предложението за отхвърляне на това предложение на Комисията относно използването на генетично модифицирани организми, защото смятам, че в сегашния му вид то ще доведе до малформации и проблеми във функционирането на единния пазар и може да доведе до присъствие на ГМО там, където те не са желани. Сега формулираният модел на Комисията ще създаде възможност за използване на ГМО продукти на част от територията на единния европейски пазар.

В рамките на този свободен пазар, обаче, и липсата на механизми за граничен контрол относно вноса и износа между отделните страни – членки на Европейския съюз, отправеното предложение поставя под риск държавите членки, сред които и моята страна България, които не желаят употребата на ГМО и продукти от тях на своя територия.

Подкрепям призива Европейската комисия да изготви обстоен анализ на отражението на въвеждането на подобна мярка и да направи подробно предложение. То трябва да отговаря на интересите на мнозинството от гражданите на Европейския съюз, които са против използването на генномодифицирани храни и фуражи на територията на своите страни.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la richiesta di respingimento della proposta della Commissione dimostra che il Parlamento ha svolto dignitosamente il suo ruolo di colegislatore. Parliamo infatti di una proposta non accompagnata da alcuna valutazione di impatto, che creerebbe un'eccessiva frammentazione del mercato interno portando a distorsioni della concorrenza ai danni degli allevatori dei paesi contrari al transgenico. Non solo: la proposta, che tra l'altro presenta elementi non compatibili con le regole WTO, non protegge adeguatamente i cittadini europei e l'ambiente dai rischi derivanti dagli OGM, in quanto eventuali divieti nazionali sul loro utilizzo sarebbero stati impossibili da attuare, secondo le regole del mercato comune dell'Unione europea.

Vorrei ricordare che l'anno scorso abbiamo votato a favore della nuova Commissione sulla base del programma politico del Presidente Juncker, che aveva promesso di rivedere le regole che disciplinano l'autorizzazione degli OGM in Europa per far sì che la Commissione non potesse più autorizzare OGM nel caso di una netta maggioranza di Stati fosse contrario. Anche se la Commissione ha fatto sapere di non voler ritirare la proposta, con questo voto il Parlamento ha inviato un segnale chiaro, e spero che ne sarà tenuto conto.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate