Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0435(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0046/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0046/2014

Συζήτηση :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0380

Συζητήσεις
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.11. Νέα τρόφιμα (A8-0046/2014 - James Nicholson)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, teď pravděpodobně mám možnost se vyjádřit k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách. Já jsem podpořil tento návrh z jednoho prostého důvodu. Jsem přesvědčen, že nový upravený povolovací režim pro nové potraviny, které vstupují na evropský trh, na evropské úrovni je něčím, co posiluje vnitřní trh Evropské unie. A já zde podporuji vše, co vede k dotváření a posilování vnitřního trhu Evropské unie. Je to ostatně jedna z hodnot, kterou já na Evropské unii mimořádně ctím a vítám. Podpořil jsem tento návrh, jsem přesvědčen, že povede k tomu, že se zjednodušší, zrychlí, ale také podle výrobců potravin zlevní samotný povolovací režim a že zde budou jednotná pravidla pro celý evropský trh.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). Mr President, as you mention, Mr Nicholson was chosen as the rapporteur on this. He is a colleague of mine from Ireland and he is a sound, sensible guy, and when he proposes something he would not do so lightly. So, I had no problem in supporting this report. Essentially, it aims to ensure there is a proper evaluation and authorisation procedure, via a fully harmonised process, to protect the health of European citizens.

We did not have many of these foods or food ingredients in the European Union prior to May 1997 but now, of course, we have many of them coming into Europe and they are innovative, they are newly developed and sometimes they are foods that are not used in Europe but are traditionally used in other countries. For these reasons it is important that we have proper regulation, and this regulation updates the categories of food which fall within the definition of novel foods and provides for the implementation of a centralised EU authorisation system to protect EU citizens.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāja kungs! Cilvēks ir tas, ko viņš ēd — tā skan plaši pazīstams Ludviga Andreasa fon Feierbaha izteiciens. Tāpēc ir pilnīgi loģiski, ka cilvēkiem skaidri jāzina, ko tieši viņi ēd ikdienā. Kaut gan, kad kāds jauns pārtikas produkts tiek ievests tirgū, tam jāiziet virkne dažādu instanču, lai būtu saprotami, ka var ļaut iedzīvotājiem to patērēt. Protams, jebkurš no mums ir pats savas laimes kalējs un labāk par citiem zina, ko viņš ēd un ko nedrīkst ēst. Tomēr, ja runa ir par pārtiku, kura tiks pārdota sabiedrībai pieejamos veikalos, tai nenoliedzami jāiziet šāda pārbaudes un sertificēšanas procedūra.

Un, tā kā kopš Regulas Nr. 258/97 stāšanās spēkā jau ir pagājuši vairāk nekā 18 gadi, viennozīmīgi pienācis laiks to atjaunot, lai pielāgotu jaunām reālijām gan pārtikas ražošanā, gan patērētāju tiesību aizsardzībā, kā arī tam, ka kopš 1997. gada dalībvalstu skaits palielinājies no 15 līdz 28 valstīm.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου