Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 29 октомври 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 3.Изслушване относно промяната на лятното часово време в Европа (разискване)
 4.Безопасно използване в гражданската авиация на дистанционно управляеми летателни системи (RPAS) (разискване)
 5.Нови предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа (разискване)
 6.Разработване на спътникова технология за системи за проследяване на полети в световен мащаб (разискване)
 7.Награда „Сахаров“ за 2015 г. (обявяване на лауреата)
 8.Приветствие с добре дошли
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Време за гласуване
  10.1.Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (Cepol) (A8-0048/2015 - Kinga Gál) (гласуване)
  10.2.Прозрачност при сделките за финансиране с ценни книжа (A8-0120/2015 - Renato Soru) (гласуване)
  10.3.Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС (B8-1092/2015) (гласуване)
  10.4.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2015 г. (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati) (гласуване)
  10.5.Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда (B8-1093/2015) (гласуване)
  10.6.Безопасно използване в гражданската авиация на дистанционно управляеми летателни системи (RPAS) (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster) (гласуване)
  10.7.Нови предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа (A8-0258/2015 - Isabella De Monte) (гласуване)
  10.8.Разработване на спътникова технология за системи за проследяване на полети в световен мащаб (B8-1094/2015) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
  11.1.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  11.2.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.3.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.4.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.5.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.6.Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  11.7.Измерване на емисиите в автомобилния сектор (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
  11.8.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  11.9.Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  11.10.Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  11.11.Нови храни (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  11.12.Емисии на някои атмосферни замърсители (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.13.Европейска гражданска инициатива (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  11.14.Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  11.15.Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (Cepol) (A8-0048/2015 - Kinga Gál)
  11.16.Прозрачност при сделките за финансиране с ценни книжа (A8-0120/2015 - Renato Soru)
  11.17.Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС (B8-1092/2015)
  11.18.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2015 г. (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati)
  11.19.Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда (B8-1093/2015)
  11.20.Безопасно използване в гражданската авиация на дистанционно управляеми летателни системи (RPAS) (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster)
  11.21.Нови предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа (A8-0258/2015 - Isabella De Monte)
  11.22.Разработване на спътникова технология за системи за проследяване на полети в световен мащаб (B8-1094/2015)
 12.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 13.Внасяне на документи: вж. протоколи
 14.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 16.График на следващите заседания: вж. протокола
 17.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1873 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (6253 kb)
Правна информация - Политика за поверителност