Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 29. října 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis
 3.Slyšení o změnách letního času v Evropě (rozprava)
 4.Bezpečné civilní využití dálkově řízených letadlových systémů (rozprava)
 5.Nové výzvy a strategie pro podporu cestovního ruchu v Evropě (rozprava)
 6.Rozvoj satelitních technologií, které by umožnily zavedení systémů pro celosvětové sledování letů (rozprava)
 7.Sacharovova cena 2015 (oznámení laureáta)
 8.Přivítání
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Hlasování
  10.1.Agentura EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Cepol) (A8-0048/2015 - Kinga Gál) (hlasování)
  10.2.Podávání zpráv a transparentnost u obchodů zajišťujících financování (A8-0120/2015 - Renato Soru) (hlasování)
  10.3.Opatření navazující na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o elektronickém hromadném sledování občanů EU (B8-1092/2015) (hlasování)
  10.4.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati) (hlasování)
  10.5.Doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce (B8-1093/2015) (hlasování)
  10.6.Bezpečné civilní využití dálkově řízených letadlových systémů (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster) (hlasování)
  10.7.Nové výzvy a strategie pro podporu cestovního ruchu v Evropě (A8-0258/2015 - Isabella De Monte) (hlasování)
  10.8.Rozvoj satelitních technologií, které by umožnily zavedení systémů pro celosvětové sledování letů (B8-1094/2015) (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
  11.1.Povinná automatická výměna informací v oblasti daní (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  11.2.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.3.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.4.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.5.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.6.Krize vyvolaná virem Ebola: dlouhodobé poučení (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  11.7.Měření emisí v automobilovém odvětví (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
  11.8.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  11.9.Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  11.10.Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  11.11.Nové potraviny (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  11.12.Emise některých látek znečišťujících ovzduší (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.13.Evropská občanská iniciativa (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  11.14.Strategie EU pro jadranský a jónský region (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  11.15.Agentura EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Cepol) (A8-0048/2015 - Kinga Gál)
  11.16.Podávání zpráv a transparentnost u obchodů zajišťujících financování (A8-0120/2015 - Renato Soru)
  11.17.Opatření navazující na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o elektronickém hromadném sledování občanů EU (B8-1092/2015)
  11.18.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati)
  11.19.Doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce (B8-1093/2015)
  11.20.Bezpečné civilní využití dálkově řízených letadlových systémů (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster)
  11.21.Nové výzvy a strategie pro podporu cestovního ruchu v Evropě (A8-0258/2015 - Isabella De Monte)
  11.22.Rozvoj satelitních technologií, které by umožnily zavedení systémů pro celosvětové sledování letů (B8-1094/2015)
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Předložení dokumentů: viz zápis
 14.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 15.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 16.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 17.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1873 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (6253 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí