Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 29. oktoober 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 3.Kuulamine Euroopa suvise kellakeeramise teemal (arutelu)
 4.Kaugjuhitavate õhusõiduki süsteemide (RPA-süsteemide) ohutu kasutamine tsiviillennunduses (arutelu)
 5.Uued ülesanded ja strateegiad turismi edendamiseks Euroopas (arutelu)
 6.Satelliidipõhise tehnoloogia arendamine ülemaailmsete lennuseiresüsteemide jaoks (arutelu)
 7.Sahharovi auhind 2015 (auhinna saaja teatavaks tegemine)
 8.Tervitus
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Hääletused
  10.1.ELi Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (A8-0048/2015 - Kinga Gál) (hääletus)
  10.2.Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvus (A8-0120/2015 - Renato Soru) (hääletus)
  10.3.Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooniga ELi kodanike ulatusliku elektroonilise jälgimise kohta (B8-1092/2015) (hääletus)
  10.4.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta prioriteetide elluviimine (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati) (hääletus)
  10.5.Nõukogu soovitus, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule (B8-1093/2015) (hääletus)
  10.6.Kaugjuhitavate õhusõiduki süsteemide (RPA-süsteemide) ohutu kasutamine tsiviillennunduses (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster) (hääletus)
  10.7.Uued ülesanded ja strateegiad turismi edendamiseks Euroopas (A8-0258/2015 - Isabella De Monte) (hääletus)
  10.8.Satelliidipõhise tehnoloogia arendamine ülemaailmsete lennuseiresüsteemide jaoks (B8-1094/2015) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  11.2.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.3.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.4.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.5.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.6.Ebola kriis: õppetunnid pikemas perspektiivis (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  11.7.Heitkoguste mõõtmine autotööstuses (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
  11.8.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve – kõik jaod (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  11.9.Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  11.10.Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamine (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  11.11.Uuendtoit (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  11.12.Teatavate õhusaasteainete heitkogused (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.13.Euroopa kodanikualgatus (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  11.14.ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  11.15.ELi Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (A8-0048/2015 - Kinga Gál)
  11.16.Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvus (A8-0120/2015 - Renato Soru)
  11.17.Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooniga ELi kodanike ulatusliku elektroonilise jälgimise kohta (B8-1092/2015)
  11.18.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta prioriteetide elluviimine (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati)
  11.19.Nõukogu soovitus, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule (B8-1093/2015)
  11.20.Kaugjuhitavate õhusõiduki süsteemide (RPA-süsteemide) ohutu kasutamine tsiviillennunduses (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster)
  11.21.Uued ülesanded ja strateegiad turismi edendamiseks Euroopas (A8-0258/2015 - Isabella De Monte)
  11.22.Satelliidipõhise tehnoloogia arendamine ülemaailmsete lennuseiresüsteemide jaoks (B8-1094/2015)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 16.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 17.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1873 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (6253 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika