Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 29. lokakuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 3.Euroopan kesäaikajärjestelyjen muuttamista koskeva kuulemistilaisuus (keskustelu)
 4.Etäohjattujen ilma-alusjärjestelmien (RPAS) turvallinen käyttö siviili-ilmailun alalla (keskustelu)
 5.Matkailun edistämistä Euroopassa koskevat uudet haasteet ja ajatukset (keskustelu)
 6.Satelliitteihin perustuvan teknologian kehittäminen maailmanlaajuisten lentoseurantajärjestelmien mahdollistamiseksi (keskustelu)
 7.Saharov-palkinto 2015 (ilmoitus palkinnon saajasta)
 8.Tervetulotoivotukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Äänestykset
  10.1.EU:n lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (A8-0048/2015 - Kinga Gál) (äänestys)
  10.2.Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyys (A8-0120/2015 - Renato Soru) (äänestys)
  10.3.Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet (B8-1092/2015) (äänestys)
  10.4.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati) (äänestys)
  10.5.Neuvoston suositus pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille (B8-1093/2015) (äänestys)
  10.6.Etäohjattujen ilma-alusjärjestelmien (RPAS) turvallinen käyttö siviili-ilmailun alalla (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster) (äänestys)
  10.7.Matkailun edistämistä Euroopassa koskevat uudet haasteet ja ajatukset (A8-0258/2015 - Isabella De Monte) (äänestys)
  10.8.Satelliitteihin perustuvan teknologian kehittäminen maailmanlaajuisten lentoseurantajärjestelmien mahdollistamiseksi (B8-1094/2015) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  11.2.Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.3.Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.4.Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.5.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.6.Ebolakriisi: opetukset pitkällä aikavälillä (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  11.7.Autoalan päästömittaukset (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
  11.8.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  11.9.Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  11.10.Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  11.11.Uuselintarvikkeet (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  11.12.Tietyt ilman epäpuhtaudet (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.13.Eurooppalainen kansalaisaloite (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  11.14.EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren alueelle (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  11.15.EU:n lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (A8-0048/2015 - Kinga Gál)
  11.16.Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyys (A8-0120/2015 - Renato Soru)
  11.17.Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet (B8-1092/2015)
  11.18.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati)
  11.19.Neuvoston suositus pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille (B8-1093/2015)
  11.20.Etäohjattujen ilma-alusjärjestelmien (RPAS) turvallinen käyttö siviili-ilmailun alalla (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster)
  11.21.Matkailun edistämistä Euroopassa koskevat uudet haasteet ja ajatukset (A8-0258/2015 - Isabella De Monte)
  11.22.Satelliitteihin perustuvan teknologian kehittäminen maailmanlaajuisten lentoseurantajärjestelmien mahdollistamiseksi (B8-1094/2015)
 12.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 14.Poslanecký mandát
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1873 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (6253 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö