Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 29 oktober 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 3.Hoorzitting over wijzigingen van de zomertijd in Europa (debat)
 4.Veilig gebruik van systemen van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) op het gebied van burgerluchtvaart (debat)
 5.Nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van toerisme in Europa (debat)
 6.Ontwikkeling van een satelliettechnologie om wereldwijde vluchttraceersystemen mogelijk te maken (debat)
 7.Sacharov-prijs 2015 (bekendmaking van de winnaar)
 8.Welkomstwoord
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Stemmingen
  10.1.EU-agentschap voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (A8-0048/2015 - Kinga Gál) (stemming)
  10.2.Transparantie van effectenfinancieringstransacties (A8-0120/2015 - Renato Soru) (stemming)
  10.3.Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig elektronisch toezicht op EU-burgers (B8-1092/2015) (stemming)
  10.4.Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2015 (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati) (stemming)
  10.5.Aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt (B8-1093/2015) (stemming)
  10.6.Veilig gebruik van systemen van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) op het gebied van burgerluchtvaart (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster) (stemming)
  10.7.Nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van toerisme in Europa (A8-0258/2015 - Isabella De Monte) (stemming)
  10.8.Ontwikkeling van een satelliettechnologie om wereldwijde vluchttraceersystemen mogelijk te maken (B8-1094/2015) (stemming)
 11.Stemverklaringen
  11.1.Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  11.2.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.3.Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.4.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.5.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.6.De ebolacrisis: lessen voor de lange termijn (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  11.7.Emissiemetingen bij auto's (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
  11.8.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  11.9.Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  11.10.Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  11.11.Nieuwe voedingsmiddelen (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  11.12.Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.13.Europees burgerinitiatief (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  11.14.Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  11.15.EU-agentschap voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (A8-0048/2015 - Kinga Gál)
  11.16.Transparantie van effectenfinancieringstransacties (A8-0120/2015 - Renato Soru)
  11.17.Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig elektronisch toezicht op EU-burgers (B8-1092/2015)
  11.18.Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2015 (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati)
  11.19.Aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt (B8-1093/2015)
  11.20.Veilig gebruik van systemen van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) op het gebied van burgerluchtvaart (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster)
  11.21.Nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van toerisme in Europa (A8-0258/2015 - Isabella De Monte)
  11.22.Ontwikkeling van een satelliettechnologie om wereldwijde vluchttraceersystemen mogelijk te maken (B8-1094/2015)
 12.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 16.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 17.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1873 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (6253 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid