Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 29. októbra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 3.Vypočutie o zmene na letný čas v Európe (rozprava)
 4.Bezpečné používanie diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS) v oblasti civilného letectva (rozprava)
 5.Nové výzvy a stratégie na podporu cestovného ruchu v Európe (rozprava)
 6.Rozvoj satelitnej technológie umožňujúcej fungovanie systémov celosvetového zaznamenávania letov (rozprava)
 7.Sacharovova cena 2015 (oznámenie laureáta)
 8.Oficiálne privítanie
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Hlasovanie
  10.1.Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (A8-0048/2015 - Kinga Gál) (hlasovanie)
  10.2.Transparentnosť transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (A8-0120/2015 - Renato Soru) (hlasovanie)
  10.3.Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (B8-1092/2015) (hlasovanie)
  10.4.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati) (hlasovanie)
  10.5.Odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh (B8-1093/2015) (hlasovanie)
  10.6.Bezpečné používanie diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS) v oblasti civilného letectva (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster) (hlasovanie)
  10.7.Nové výzvy a stratégie na podporu cestovného ruchu v Európe (A8-0258/2015 - Isabella De Monte) (hlasovanie)
  10.8.Rozvoj satelitnej technológie umožňujúcej fungovanie systémov celosvetového zaznamenávania letov (B8-1094/2015) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  11.2.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.3.Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.4.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.5.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.6.Kríza v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  11.7.Meranie emisií v automobilovom priemysle (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
  11.8.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  11.9.Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  11.10.Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  11.11.Nové potraviny (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  11.12.Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.13.Európska iniciatíva občanov (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  11.14.Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  11.15.Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (A8-0048/2015 - Kinga Gál)
  11.16.Transparentnosť transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (A8-0120/2015 - Renato Soru)
  11.17.Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (B8-1092/2015)
  11.18.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati)
  11.19.Odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh (B8-1093/2015)
  11.20.Bezpečné používanie diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS) v oblasti civilného letectva (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster)
  11.21.Nové výzvy a stratégie na podporu cestovného ruchu v Európe (A8-0258/2015 - Isabella De Monte)
  11.22.Rozvoj satelitnej technológie umožňujúcej fungovanie systémov celosvetového zaznamenávania letov (B8-1094/2015)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 17.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1873 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (6253 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia