Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 29. oktober 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Zahteva za odvzem poslanske imunitete: gl. zapisnik
 3.Predstavitev o spremembi ureditve poletnega časa v Evropi (razprava)
 4.Varna uporaba daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS) na področju civilnega letalstva (razprava)
 5.Novi izzivi in strategije za spodbujanje turizma v Evropi (razprava)
 6.Razvoj satelitske tehnologije, ki bo omogočala delovanje globalnih sistemov sledenja letalom (razprava)
 7.Nagrada Saharova 2015 (razglasitev dobitnika)
 8.Dobrodošlica
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 10.Čas glasovanja
  10.1.Agencija EU za usposabljanje na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Cepol) (A8-0048/2015 - Kinga Gál) (glasovanje)
  10.2.Posli financiranja vrednostnih papirjev in njihova preglednost (A8-0120/2015 - Renato Soru) (glasovanje)
  10.3.Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU (B8-1092/2015) (glasovanje)
  10.4.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015 (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati) (glasovanje)
  10.5.Priporočilo Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela (B8-1093/2015) (glasovanje)
  10.6.Varna uporaba daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS) na področju civilnega letalstva (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster) (glasovanje)
  10.7.Novi izzivi in strategije za spodbujanje turizma v Evropi (A8-0258/2015 - Isabella De Monte) (glasovanje)
  10.8.Razvoj satelitske tehnologije, ki bo omogočala delovanje globalnih sistemov sledenja letalom (B8-1094/2015) (glasovanje)
 11.Obrazložitev glasovanja
  11.1.Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  11.2.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.3.Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.4.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.5.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.6.Kriza zaradi ebole: dolgoročne izkušnje (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  11.7.Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
  11.8.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  11.9.Sodišče Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  11.10.Uporaba gensko spremenjenih živil in krme (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  11.11.Nova živila (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  11.12.Emisije za nekatera onesnaževala zraka (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.13.Evropska državljanska pobuda (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  11.14.Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  11.15.Agencija EU za usposabljanje na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Cepol) (A8-0048/2015 - Kinga Gál)
  11.16.Posli financiranja vrednostnih papirjev in njihova preglednost (A8-0120/2015 - Renato Soru)
  11.17.Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU (B8-1092/2015)
  11.18.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015 (A8-0307/2015 - Dariusz Rosati)
  11.19.Priporočilo Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela (B8-1093/2015)
  11.20.Varna uporaba daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS) na področju civilnega letalstva (A8-0261/2015 - Jacqueline Foster)
  11.21.Novi izzivi in strategije za spodbujanje turizma v Evropi (A8-0258/2015 - Isabella De Monte)
  11.22.Razvoj satelitske tehnologije, ki bo omogočala delovanje globalnih sistemov sledenja letalom (B8-1094/2015)
 12.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 13.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 14.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 16.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 17.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1873 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (6253 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov