Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 11. novembra 2015 - Brusel Revidované vydanie

10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia