Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 11 ноември 2015 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Състав на политическите групи: вж. протокола
 6.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Внасяне на документи: вж. протоколи
 9.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 11.Петиции: вж. протоколи
 12.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 13.Ред на работа
 14.Пакет, свързан с европейския семестър - годишен обзор на растежа за 2016 г. (разискване)
 15.Бъдещият пакет от мерки в областта на въздухоплаването (разискване)
 16.Време за гласуване
  16.1.Решенията за оперативна съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho) (гласуване)
  16.2.Бъдещият пакет от мерки в областта на въздухоплаването (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015) (гласуване)
  16.3.Реформа на избирателното право в ЕС (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen) (гласуване)
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 18.Практиката на безплатно предоставяне на данни (Zero rating) (разискване)
 19.Финансиране на два нови доверителни фонда на ЕС за Сирия и Африка и вноски на държавите членки в тези фондове (разискване)
 20.Целите на предходните програми „Дафне“ в контекста на новата програма „Права, равенство и гражданство“ (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Обяснение на вот
  22.1.Решенията за оперативна съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho)
  22.2.Реформа на избирателното право в ЕС (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen)
  22.3.Бъдещият пакет от мерки в областта на въздухоплаването (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015)
 23.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 24.График на следващите заседания: вж. протокола
 25.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1360 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4807 kb)
Правна информация - Политика за поверителност