Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 11. november 2015 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 6.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 7.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 8.Modtagne dokumenter: se protokollen
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 11.Andragender (jf. protokollen)
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 13.Arbejdsplan
 14.Pakken med det europæiske semester - Den årlige vækstundersøgelse for 2016 (forhandling)
 15.Den fremtidige luftfartspakke (forhandling)
 16.Afstemningstid
  16.1.Interoperabilitet som et middel til at modernisere den offentlige sektor (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho) (afstemning)
  16.2.Den fremtidige luftfartspakke (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015) (afstemning)
  16.3.Reform af valgloven i Den Europæiske Union (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen) (afstemning)
 17.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 18.Praksis med nulsats (forhandling)
 19.Finansiering af to nye EU-forvaltningsfonde (Trust Funds) for Syrien og Afrika og medlemsstaternes bidrag til disse fonde (forhandling)
 20.Målsætningerne for de tidligere Daphne-programmer inden for rammerne af det nye program for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (forhandling)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Stemmeforklaringer
  22.1.Interoperabilitet som et middel til at modernisere den offentlige sektor (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho)
  22.2.Reform af valgloven i Den Europæiske Union (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen)
  22.3.Den fremtidige luftfartspakke (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015)
 23.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 24.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 25.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (1360 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4807 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik