Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 11. november 2015 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 7.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 11.Petitsioonid (vt protokoll)
 12.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 13.Tööplaan
 14.Euroopa poolaasta pakett - 2016. aasta majanduskasvu analüüs (arutelu)
 15.Tulevane lennunduspakett (arutelu)
 16.Hääletused
  16.1.Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho) (hääletus)
  16.2.Tulevane lennunduspakett (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015) (hääletus)
  16.3.Valimisi käsitleva ELi õiguse reformimine (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen) (hääletus)
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 18.Nullmäära kasutamine (arutelu)
 19.Kahe ELi uue usaldusfondi (Süüria jaoks ja Aafrika jaoks) rahastamine ja liikmesriikide rahaline osalus nendes fondides (arutelu)
 20.Kuidas püütakse saavutada varasemate Daphne programmide eesmärke uue õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi raames? (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Selgitused hääletuse kohta
  22.1.Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho)
  22.2.Valimisi käsitleva ELi õiguse reformimine (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen)
  22.3.Tulevane lennunduspakett (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015)
 23.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 24.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 25.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1360 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4807 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika