Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 11. marraskuuta 2015 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 7.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 8.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 11.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 12.Poslanecký mandát
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Vuotuisen kasvuselvityksen 2016 sisältävästä EU-ohjausjaksopaketista tehty päätös (keskustelu)
 15.Tuleva ilmailupaketti (keskustelu)
 16.Äänestykset
  16.1.Yhteentoimivuusratkaisut julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho) (äänestys)
  16.2.Tuleva ilmailupaketti (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015) (äänestys)
  16.3.Euroopan unionin vaalilain uudistus (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen) (äänestys)
 17.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 18.Nollaverokannan soveltaminen (keskustelu)
 19.Kahden uuden, Syyriaa ja Afrikkaa koskevan unionin erityisrahaston rahoitus ja jäsenvaltioiden rahoitusosuudet niihin (keskustelu)
 20.Aikaisempien Daphne-ohjelmien tavoitteet uuden perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman yhteydessä (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Äänestysselitykset
  22.1.Yhteentoimivuusratkaisut julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho)
  22.2.Euroopan unionin vaalilain uudistus (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen)
  22.3.Tuleva ilmailupaketti (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015)
 23.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 24.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 25.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1360 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4807 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö