Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 11 november 2015 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Samenstelling fracties: zie notulen
 6.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 7.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 8.Ingekomen stukken: zie notulen
 9.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 11.Verzoekschriften: zie notulen
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Pakket "Europees semester" - jaarlijkse groeianalyse 2016 (debat)
 15.Toekomstig luchtvaartpakket (debat)
 16.Stemmingen
  16.1.Interoperabiliteitsoplossingen als middel om de overheidssector te moderniseren (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho) (stemming)
  16.2.Toekomstig luchtvaartpakket (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015) (stemming)
  16.3.Hervorming van de kieswet van de EU (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen) (stemming)
 17.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 18.Praktijk van het nultarief (debat)
 19.Financiering van twee nieuwe EU-trustfondsen voor Syrië en Afrika en bijdragen van de lidstaten aan deze fondsen (debat)
 20.Doelstellingen van de voorgaande Daphne-programma's in het kader van het nieuwe programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap" (debat)
 21.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Stemverklaringen
  22.1.Interoperabiliteitsoplossingen als middel om de overheidssector te moderniseren (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho)
  22.2.Hervorming van de kieswet van de EU (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen)
  22.3.Toekomstig luchtvaartpakket (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015)
 23.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 24.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 25.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (1360 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4807 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid