Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 11 listopada 2015 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu: patrz protokól: Patrz protokól
 5.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 6.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Składanie dokumentów: patrz protokół
 9.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 11.Petycje: patrz protokół
 12.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 13.Porządek obrad
 14.Pakiet związany z europejskim semestrem - roczna analiza wzrostu gospodarczego 2016 (debata)
 15.Przyszły pakiet lotniczy (debata)
 16.Głosowanie
  16.1.Rozwiązania interoperacyjne jako środek modernizacji sektora publicznego (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho) (głosowanie)
  16.2.Przyszły pakiet lotniczy (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015) (głosowanie)
  16.3.Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen) (głosowanie)
 17.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 18.Praktyka zerowego ratingu (debata)
 19.Finansowanie dwóch nowych funduszy powierniczych UE na rzeczy Syrii i Afryki oraz wkład państw członkowskich w te fundusze (debata)
 20.Cele poprzednich programów Daphne w ramach nowego programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (debata)
 21.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 22.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  22.1.Rozwiązania interoperacyjne jako środek modernizacji sektora publicznego (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho)
  22.2.Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen)
  22.3.Przyszły pakiet lotniczy (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015)
 23.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 24.Kalendarz kolejnych posiedzeń: Patrz protokól
 25.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1360 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4807 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności