Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 11 noiembrie 2015 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţiile Preşedinţiei
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare
 4.Componenţa Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 5.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 6.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 11.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 12.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Pachetul privind semestrul european - analiza anuală a creșterii 2016 (dezbatere)
 15.Viitorul pachet de măsuri în domeniul aviației (dezbatere)
 16.Votare
  16.1.Soluțiile de interoperabilitate ca mijloc de modernizare a sectorului public (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho) (vot)
  16.2.Viitorul pachet de măsuri în domeniul aviației (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015) (vot)
  16.3.Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen) (vot)
 17.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 18.Practica de a aplica o cotă de impozitare zero (dezbatere)
 19.Finanțarea a două noi fonduri fiduciare ale UE pentru Siria și Africa și contribuția statelor membre la aceste fonduri (dezbatere)
 20.Obiectivele programelor Daphne anterioare în contextul noului program „Drepturi, egalitate și cetățenie” (dezbatere)
 21.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Explicații privind votul
  22.1.Soluțiile de interoperabilitate ca mijloc de modernizare a sectorului public (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho)
  22.2.Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen)
  22.3.Viitorul pachet de măsuri în domeniul aviației (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015)
 23.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 24.Calendarul următoarelor şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 25.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1360 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (4807 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate