Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 11. novembra 2015 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 6.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 11.Petície: pozri zápisnicu
 12.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 13.Program práce
 14.Balík opatrení v rámci európskeho semestra – ročný prieskum rastu na rok 2016 (rozprava)
 15.Budúci balík opatrení v oblasti leteckej dopravy (rozprava)
 16.Hlasovanie
  16.1.Riešenia interoperability ako prostriedok modernizácie verejného sektora (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho) (hlasovanie)
  16.2.Budúci balík opatrení v oblasti leteckej dopravy (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015) (hlasovanie)
  16.3.Reforma volebného zákona EÚ (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen) (hlasovanie)
 17.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 18.Uplatňovanie nulovej sadzby (rozprava)
 19.Financovanie dvoch nových trustových fondov EÚ pre Sýriu a Afriku a príspevky členských štátov do týchto fondov (rozprava)
 20.Ciele predchádzajúcich programov Daphne v súvislosti s novým programom v oblasti práv, rovnosti a občianstva (rozprava)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Vysvetlenia hlasovania
  22.1.Riešenia interoperability ako prostriedok modernizácie verejného sektora (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho)
  22.2.Reforma volebného zákona EÚ (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen)
  22.3.Budúci balík opatrení v oblasti leteckej dopravy (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015)
 23.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 24.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 25.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1360 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4807 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia