Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 11 november 2015 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Inkomna dokument: se protokollet
 9.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 11.Framställningar: se protokollet
 12.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Paketet med den europeiska planeringsterminen - den årliga tillväxtöversikten för 2016 (debatt)
 15.Det framtida luftfartspaketet (debatt)
 16.Omröstning
  16.1.Interoperabilitet som ett sätt att modernisera den offentliga sektorn (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho) (omröstning)
  16.2.Det framtida luftfartspaketet (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015) (omröstning)
  16.3.Reform av vallagen i EU (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen) (omröstning)
 17.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 18.Tillämpning av nollskattesats (debatt)
 19.Finansiering av två nya EU-förvaltningsfonder för Syrien och Afrika och medlemsstaternas bidrag till dessa fonder (debatt)
 20.Hur målen för de tidigare Daphne-programmen eftersträvas inom ramen för det nya programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Röstförklaringar
  22.1.Interoperabilitet som ett sätt att modernisera den offentliga sektorn (A8-0225/2015 - Carlos Zorrinho)
  22.2.Reform av vallagen i EU (A8-0286/2015 - Danuta Maria Hübner, Jo Leinen)
  22.3.Det framtida luftfartspaketet (B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015)
 23.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 24.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 25.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1360 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4807 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy