Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 23. november 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 7.Modtagne dokumenter: se protokollen
 8.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 9.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 10.Arbejdsplan
 11.Status for Doha-udviklingsdagsordenen i forbindelse med den 10. WTO-Ministerkonference (forhandling)
 12.Menneskerettigheder i handelsforhandlingerne mellem EU og Vietnam (forhandling)
 13.Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru (forhandling)
 14.En ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (forhandling)
 15.Begrænsning af uligheder med særligt fokus på børnefattigdom (kortfattet forelæggelse)
 16.Samhørighedspolitikken og marginaliserede samfundsgrupper (kortfattet forelæggelse)
 17.EU's rolle i FN (kortfattet forelæggelse)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (486 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2130 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik